Pharma MKL eshop

Pharma MKL

Naša spoločnosť bola založená s cieľom poskytovať vysokokvalitné služby vo farmaceutickej oblasti. Kvalitné výrobky, edukácia a služby sú postavené tak, aby sme naplnili očakávania našich zákazníkov.

Registrácia výrobkov pre kvalitný životRegistrácia výrobkov

Máme odborné znalosti a know-how pri uvádzaní nových výrobkov na trh. Všetky výrobky prešli registračným procesom, registráciou úradmi verejného zdravotníctva a sú vedené v systéme centrálneho zalistovania v príslušnej krajine.

Distribúcia výrobkov pre kvalitný životDistribúcia výrobkov

Máme zabezpečené skladovanie všetkých výrobkov v certifikovaných priestoroch pre farmaceutické výrobky v zmysle platných právnych predpisov pre dané krajiny, kde sa výrobky predávajú. Spolupracujeme s najlepšími spoločnosťami na distribúciu farmeceutických výrobkov, čím zaručujeme  kvalitnú a rýchlu dodávku našich výrobkov do lekární v Slovenskej a Českej republike.

Predaj a marketing pre kvalitný životPredaj a marketing

Kvalitné vzdelávanie našich obchodných reprezentantov a obchodných partnerov, podpora na vedeckej úrovni, prezentácie výrobkov na odborných kongresoch a komunikácia so zákazníkom predstavujú dôležité miesto v tomto segmente.

Propagácia výrobkov pre kvalitný životPropagácia výrobkov

Náš skúsený tím je orientovaný na odborníkov v oblasti medicíny, farmácie a konečného spotrebiteľa. Aktívne zabezpečujeme všetky predajné miesta informáciami o produkte, podporujeme vydávanie odborných článkov a sme  zástancami toho, že len dobre informovaný zákazník sa vie najlepšie rozhodnúť.